TikTok เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคน จึงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่างๆ การยิงแอด TikTok เป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นยอดขายให้กับธุรกิจ สามารถทำได้หลายวิธี…